BASIN AÇIKLAMASI

  • Yazının Tarihi: 11 Aralık 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

  Ulusal bir gazetede yayınlanan haberde AHEF’in taşeron talebi kabul edilemez bir öneridir. Devlet tarafından taşeron olarak çalışanların kadroya alınması çalışmaları varken, AHEF’in taşeronlaşmayı savunması talihsiz bir açıklamadır.

Aile Hekimliği sisteminde çalışan Aile Sağlığı Çalışanları için, çalışma barışı ve iş huzuru için bizler kamu dışı Aile sağlığı Çalışanı arkadaşlarımıza devlet güvencesi talep etmekteyken, AHEF yönetimi bu haksızlığı bir adım daha ileri götürerek Aile Hekimleri tarafından ücretleri ne şekilde ödeneceği belli olmayan yada asgari ücretle çalışmak zorunda kalacak, iş güvencesi olmayan. Sosyal hakları olmayan mobing ve suistimallere açık bir uygulama önermektedir. 
Hasta sayısı düşük Aile Hekimliği birimlerinin Aile Sağlığı Çalışanı bulamamasının çözümü bu yol değildir. Bizlerde aile geçindiren, çocuk okutan bireyleriz. Üstelik Aile sağlığı Çalışanı arkadaşlarımız arasında yalnız anne sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Sıfır nüfuslu birimlerde ödenen ücret geçim standartlarını sağlamaya yeterli olmamaktadır. Kaldı ki daha önce halk sağlığı kurumu tarafından dile getirilen sıfır nüfuslu birimlerde çalışan Aile Hekimi ve Aile sağlığı Çalışanına,Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan Hekim,Ebe ve Hemşire maaşları ile eşit bir ödeme yapılması teklifi var iken, dile getirilen bu söylemle ne amaçlanmaktadır.Aile sağlığı Çalışanlarını taşeronlaştırmak yerine ücret politikalarında değişiklik yapılmalıdır. AHEF’in sunduğu raporda Aile Sağlığı Çalışanlarının sistemden çekilmesi ile eleman maliyeti düşecek açıklaması ,hekimlere sözleşmelerin tavan ücreti kadar ek ücret verilmesi talebi ile çelişmektedir. 
AHEF AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA ÖDENEN PARAYI KENDİLERİNE Mİ İSTİYOR .
Bu sistem içinde emek veren ama emeği görülmezden gelen, sömürülen Aile Sağlığı Çalışanları daha ne kadar yok sayılacaktır. Sistemin düzenli işlemeyişi ve hasta yoğunluğu nedeni ile artan iş yüküne rağmen büyük bir özveri ile yapılan mesleğimiz taşeronlaştırılarak maaşını ben ödüyorum ne istersem yapacaksın diyen düşüncedeki zihniyetlerin mobingine, keyfi uygulamalarına terk edilmek istenmektedir. 
Anlaşmazlıklar nedeni ile sürekli değişen personel ile sistemin düzenli ve güvenli sürdürülebilirliği nasıl mümkün olacaktır. AHEF sunduğu çalıştay da, kendi ücretlerini artırmanın yolunu Aile Sağlığı Çalışanlarını taşeronlaştırmakta aramaktadır. Laboratuvar ödeneğinin % 50 sinin Aile hekimine aktarılmasını, Aile Sağlığı Çalışanları ödeneklerinin kendilerine verilmesini, kronik hastalık takiplerinin pozitif performans olarak ödenmesini talep ederken, kamu maliyetinin azalıp katkı sağlayacağını söylemesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 
Bizler Aile Hekimleri ile bir ekip olduğumuzu düşünürken ve sahadaki birçok Aile Hekiminin de bizim gibi düşündüğünü bilirken AHEF yönetiminin kabul edilmeyen bu düşüncesi ve böyle bir açıklama yapmasını AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI FEDERASYONU OLARAK ESEFLE KINIYORUZ.

Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu Yönetim Kurulu 

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın