Misyonumuz

       ASEF Türkiye’deki Aile Sağlığı Elemanları Derneklerini tek çatı altında toplayarak, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi, Aile Sağlığı Elemanlarının haklarını korumayı ve geliştirmeyi görev edinerek, sosyal, bilimsel, ekonomik ve hukuki olarak en iyi koşullarda, çalışmalarını sağlamayı, Aile hekimliği uygulamasını yönlendirmeyi ve oluşan sorunların çözümüne hizmet verdiği toplumun sağlığını da dikkate alarak katkıda bulunmayı, Faaliyetlerini uluslararası normlar, etik ilkeler ışığında, şahıslardan ve siyasi kurumlardan bağımsız bir şekilde, yasal sınırlar çerçevesinde yerine getirmeyi görev edinen bir federasyondur.

Yorum Kapalıdır.

Twitter’ da Biz