24.09.2021 - Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu

Misyonumuz

ASEF Tütkiye’ deki Aile Sağlığı Elemanları Derneklerini tek çatı altında toplayarak, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi, Aile Sağlığı Elemanları haklarını korumayı ve geliştirmeyi görev edinerek, sosyal, bilimsel, ekonomik ve hukuki olarak en iyi koşullarda, Çalışmalarını sağlamayı, Aile hekimliği uygulaması bilgilenlendirmeyi ve oluşan sorunları Aile Sağlığına hizmet verdiği toplumun sağlığını da dikkate alarak katkıda bulunmayı Faaliyetlerini uluslararası normlar, etik ilkeler ışığında, Şahıslardan ve siyasi kurumlardan bağımsız bir şekilde, yasal sınırlar çerçevesinde yerine getirmeyi görev edinen bir federasyondur.