24.09.2021 - Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu

Okul Aşılamaları ???

Son yayınlanan aşı takvimi değişikliği hakkındaki genelgeyle aile hekimliklerine yeni bir görev
eklenmiştir. Daha önce TSM’ler tarafından başarıyla yürütülen okul aşıları artık aile hekimliklerinin
görevi haline gelmiştir. Her zaman olduğu gibi, görevi yerine getirmesi beklenen birinci basamak
çalışanlarına görüş sorulmadan, alt yapısı oluşturulmadan bu görev yüklenmiş ve performansa
eklenmesi gündeme gelmiştir. Vaad edilen ve aslında olması gereken düzenlemeler
gerçekleştirilmeden her geçen gün farklı iş yükleri eklenerek görev ve sorumluluğu artan aile hekimliği
çalışanları sistemin çarkları arasında ezilmeye devam etmektedir.
Toplumun sağlığını korumak, geliştirmek elbette temel ilkemizdir. Bizler görevden kaçmıyoruz.
Ancak her geçen gün artan iş yüküyle görevlerimizi yerine getirmekte zorlandığımız da bir gerçektir.
Pandemi döneminde eklenen filyasyon görevi ve geçici görevlendirmeler yapılmasına rağmen
bizlerden performansımızı tamamlamamız istendi. Zor şartlarda görevlerimizi yerine getirdik ancak
diğer birimlerde çalışan sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerden muaf tutulduk. Yaptığımız işlerde
karşı karşıya kaldığımız bulaş riski göz önüne alınmazken, covid sebebiyle birinci basamakta ağır
kayıplar verdik. Aile hekimliklerinde hedef nüfusun azaltılmaması, ödemelerin düzenlenmemesi, geçici
görevlendirmelerdeki hak kayıpları, tek birimli ASM’lerdeki izin problemleri nin çözümlenmemesi,
ASM’lere görevlendirilecek kamu çalışanı ek personelin verilmemesi ve bunlara karşılık her geçen gün
iş yükünün artması çalışmamızı gün geçtikçe zor hale getirmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz ek görevlerin yanı sıra, okul çağı aşılarınında Aile Hekimliklerine
yüklenmesiyle,İlçe Sağlık Müdürlüklerinin işlevi iyiden iyide azaltılmıştır. Birinci basamak koruyucu
hizmet sadece aile hekimliği değil bunun yanında İlçe Sağlık Müdürlüğünün de görevidir. Ayrıca
toplumumuzda kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alma bilinci gelişmemişken ve aşılarını
yaptırmalarıyla ilgili hiçbir yasal yükümlülük yüklenmemişken okul çağı aşılarının da aile hekimliğine
verilmesi sorunları artıracak uygulamayı güçleştirecektir . Her bir ebeveyne ulaşarak, ikna ederek
performans baskısı altında aşıları yapmamız uygun değildir.
ASEF olarak; sorun yaşadığımız her konuda olduğu gibi, okul aşılarının düzenlenmesiyle ilgili
konuda da Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Olumlu, işlevsel ve yapıcı
bir düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi dileğiyle ASEF yönetim kurulu adına hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
Birlikte güçlüyüz.
Ayşegül DURGUT
ASEF BAŞKANI